SPECIFIEKE VOORWAARDEN NEDERLAND – 24 JANUARI 2017

 Deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de "Algemene en Specifieke Voorwaarden"), alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid,  zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij", "ons" of "onze" – zie de Specifieke Voorwaarden voor onze gegevens) en u als Afnemer van de Diensten die wij leveren. Onder “Diensten” wordt verstaan het leveren van Mobiele Content, dat wil zeggen content die bestemd is voor gebruik op de mobiele telefoon (zoals bijvoorbeeld applications, wallpapers, games, fun sounds en real tones) via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het (mobiele) internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

De Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites.

Door gebruik te maken van de Sites en/of door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede met het copyrightbeleid en het privacybeleid, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn.

Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden, additionele voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden, geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Additionele Voorwaarden" genoemd). Door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u eveneens akkoord met de eventuele van toepassing zijnde Additionele Voorwaarden, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn.

Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Algemene en Specifieke Voorwaarden enerzijds en de Additionele Voorwaarden anderzijds, zullen de als laatste genoemde voorwaarden prevaleren.

De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene en Specifieke Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

 

1. LAND

De Diensten worden aangeboden in Nederland.  

2. AANBIEDER

De Diensten worden aangeboden door:

Funnio is een handelsnaam van Cructiq AG  .
Zug, Switzerland, Baarerstrasse 78
Handelsregistratie nummer: CHE-112915786
Btw nummer: CHE-112915786

 

Email: info.nl@funnio.com

Tel: 08000223763

3. DIENSTEN

Door de eenmalige aankoop van de Diensten krijgt u op de beste mobiele content. Door u aan te melden voor de Diensten krijgt u onbeperkt toegang tot een mobiele content portal met games of apps of antivirus producten. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een URL die u doorverwijst naar het mobiele content portal.

 

4. TOEGANG TOT DE SERVICE, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJD

De Gebruiker van de Diensten dient in Nederland woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de Diensten en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Diensten en/of als gebruiker van de Diensten onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

 

5. VERGOEDINGEN

De van toepassing zijnde vergoedingen en tarieven worden kenbaar gemaakt via de Diensten, in de reclameboodschappen op internet of televisie en op de Sites.

 

De van toepassing zijnde vergoeding is:

 

 

1 bericht, 9 Euro per bericht, inclusief BTW.

1 bericht, 6 Euro per bericht, inclusief BTW voor T-Mobile abonnees

 

 

De vergoeding voor de Diensten zal worden betaald via de telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieden indien u een abonnement heeft, of door afboeking van uw beltegoed indien u geen abonnement heeft. Het is mogelijk dat uw mobiele netwerk aanbieder separate SMS en download kosten in rekening brengt.

5. SHORTCODES, KEYWORDS EN URL VAN DE SITES

Indien van toepassing worden de verkorte nummers (de short codes), trefwoorden (keywords) en URL (Uniform Resource Locator) die wij gebruiken voor onze Diensten en op de Sites aan de Gebruiker kenbaar gemaakt via de Diensten, de reclameboodschappen op internet  en op de Sites.

6. BEЁINDIGING, KLANTENSERVICE EN COPYRIGHT AANSPREEKPUNT

Wij bieden u informatie op de internetpagina's die bij de Diensten behoren en/of via (SMS) berichten en/of via de reclameboodschappen op internet.

Indien u onze Diensten niet langer wenst  te gebruiken, kunt u de Diensten van uw mobiele telefoon te verwijderen of geen gebruik meer te maken van de URL welke verwijst naar de Diensten.

Indien u meer informatie wenst of specifieke vragen heeft, dan kunt u een e-mail zenden aan onze Klantenservice ( info.nl@funnio.com ). Ook kunt u ons servicenummer 08000223763 bellen (gratis).

toll free line

Stadhouderskade 85

1073 AT Amsterdam